• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

©2018 by Anglonomicon.

E-book

English grammar in a funny story

Kurs gramatyki angielskiej

dla średniozaawansowanych

E-book w formacie pdf zawiera 10 lekcji. Każda lekcja to odcinek zabawnego opowiadania oraz dwa wyjaśnione zagadnienia gramatyczne. Dodatkowe ćwiczenia pomogą w zapamiętaniu materiału. Dla uczniów na poziomie B1 (jako wprowadzenie nowych struktur) i B2 (jako powtórka).

Cena: 47 zł

Zagadnienia gramatyczne
  1. Tenses: Present Simple vs. Present Continuous

  2. Articles

  3. Narrative tenses

  4. Inversion

  5. Reported speech

  6. Reporting verbs

  7. Expressing agreement

  8. Present perfect – life experience

  9. Comparisons

  10. Possessive pronouns

  11. First Conditional

  12. Talking about the future: will / be going to / present continuous

  13. Indirect questions

  14. Second Conditional

  15. Modals to talk about the past

  16. Third Conditional

  17. The passive

  18. Relative clauses

  19. Verbs of the senses

  20. Clauses of contrast

Zajrzyj do środka