Jak ocenić poziom zaawansowania w języku angielskim pracowników i kandydatów do pracy?

Jeśli pracujesz w dziale HR, to Twoim zadaniem jest ocena umiejętności i kompetencji aktualnych pracowników i kandydatów w procesie rekrutacyjnym. Również znajomości języków obcych - zwłaszcza języka angielskiego.

Dla kogoś, kto nie ukończył studiów anglistycznych i specjalistycznych szkoleń, pozwalających na przeprowadzenie takiej oceny - jest to zadanie trudne, a być może nawet niemożliwe. 

Przeprowadzenie takiej oceny wymaga bowiem:

 • doskonałej znajomości angielskiego

 • wiedzy, które struktury i słowa należą do jakich poziomów zaawansowania

 • umiejętności skonstruowania takiego wywiadu

 • umiejętności oceny odpowiedzi pracownika / kandydata na stanowisko

 • wiedzy, jaki poziom zaawansowania jest niezbędny do wykonywania których zadań

Mimo że od wielu lat współpracuję z pracownikami HR przy procesach rekrutacyjnych, nie spotkałam jeszcze specjalistów Human Resources, którzy proces audytu językowego potrafiliby przeprowadzić w taki sposób, aby dał miarodajne informacje.

Dlatego oferuję wsparcie działom HR w przeprowadzeniu oceny poziomu zaawansowania w języku angielskim i audytu językowego pracowników i kandydatów na pracowników.

Audyt językowy pracowników i kandydatów na pracowników (język angielski)

Audyt językowy to usługa, dzięki której:

 • precyzyjnie poznasz poziom zaawansowania w języku angielskim pracowników Twojej firmy i kandydatów na nich

 • uzyskasz ważną informację w procesie rekrutacyjnym

 • zyskasz pewność, że zatrudniasz właściwego kandydata

 • zyskasz cenną wiedzę do wykorzystania w systemie wynagradzania i motywacji pracowników

 • zyskasz możliwość zoptymalizowania alokacji zadań w Twojej firmie

 • oszczędzisz czas 

Idealny pracownik Twojej firmy z wystarczająco dobrym angielskim!

Jak wygląda audyt?

1. Analiza potrzeb działu HR.

Podczas wymiany e-maili lub wideokonferencji zapytam Cię, na jakie umiejętności językowe mam zwrócić szczególną uwagę. Przedstawisz mi zakres zadań, jakie pracownik / kandydat ma wykonywać w języku angielski, i jakiego poziomu biegłości oczekujesz.

2. ​Spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika

Spotkanie zwykle trwa ok. 45 minut (jeśli oceniam tylko komunikację mówioną) lub 90 minut (jeśli oceniam również komunikację pisemną; istnieje możliwość rozdzielenia na dwie sesje 45-minutowe). Odbywa się za pośrednictwem komunikatora internetowego lub platformy do wideokonferencji, z której korzysta Twoja firma (ja zwykle używam po prostu skype'a).

Podczas spotkania zadaję kandydatowi serię pytań w języku angielskim i oceniam zakres i poprawność angielskiego w poszczególnych sprawnościach językowych: płynność, poprawność, słownictwo ogólne, słownictwo branżowe, komunikatywność.

W pakiecie z oceną umiejętności w piśmie, pracownik / kandydat ma do wykonania również zadanie / zadania pisemne. Zadanie to jest ustalone z pracownikiem HR zlecającym audyt, aby jak najwierniej odzwierciedlić realne sytuacje z codziennego życia zawodowego.

Spotkanie jest nagrywane, a nagranie jest przekazywane działowi HR zlecającemu audyt.

3. Raport

W ciągu 24 godzin przekazuję Ci pisemny raport, w którym znajdziesz:

 • precyzyjną ocenę poziomu zaawansowania pracownika / kandydata w języku angielskim - według poziomów CEFR Rady Europy, jak również ocenę opisową

 • szczegółową analizę każdej sprawności językowej: płynność, poprawność, słownictwo ogólne, słownictwo branżowe, komunikatywność

 • jednoznaczną rekomendację, czy pracownik / kandydat posiada poziom zaawansowania w języku angielskim umożliwiający wykonywanie zadań na danym stanowisku

 • rekomendację najbardziej efektywnego sposobu poprawy umiejętności językowych pracownika / kandydata, wraz z szacowanym czasem potrzebnym na ich doskonalenie, aby umożliwić skuteczne wykonywanie zadań na danym stanowisku 

To JA pomogę Ci znaleźć idealnego pracownika z dobrym angielskim!

Nazywam się Katarzyna Sielicka.

Jestem doktorem filologii angielskiej i lektorką angielskiego online. Od wielu lat pomagam pracownikom HR oceniać poziom zaawansowania pracowników w języku angielskim. Pomagam również znaleźć idealnych kandydatów do pracy, ze znajomością angielskiego pozwalającą na wykonywanie kluczowych zadań na danym stanowisku.

 • audytor językowy pracowników i kandydatów na pracowników (j. angielski)

 • trener specjalistów HR z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych po angielsku

 • doradca zawodowy osób poszukujących pracy, która wymaga języka angielskiego

 

 • doktor filologii angielskiej

 • magister filologii angielskiej

 • magister studiów amerykańskich

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (grade A)

 • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego

 • setki odbytych szkoleń metodycznych

 • tysiące zadowolonych uczniów

Dzięki mojemu wykształceniu i doświadczeniu - doskonale wiem, jakie umiejętności w języku angielskim są kluczowe do wykonywania codziennych zadań w życiu zawodowym.

Wybierz pakiet:

Język angielski: audyt ustny

1. Analiza potrzeb działu HR - aby omówić oczekiwane umiejętności językowe i zakres zadań dla pracownika.

2. ​Spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika - około 45 minut Spotkanie jest nagrywane, a nagranie jest przekazywane działowi HR zlecającemu audyt.

3. Raport: ocena poziomu zaawansowania, analiza sprawności językowych, rekomendacja, wskazówki ścieżki doskonalenia 

Cena: 500 zł

Język angielski: audyt ustny + pisemny

1. Analiza potrzeb działu HR - aby omówić oczekiwane umiejętności językowe i zakres zadań dla pracownika.

2. ​Pierwsze spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika - około 45 minut - ocena języka mówionego, Spotkanie jest nagrywane, a nagranie jest przekazywane działowi HR zlecającemu audyt.

3. Drugie spotkanie online z pracownikiem / kandydatem na pracownika - około 45 minut - ocena języka pisanego.

4. Raport: ocena poziomu zaawansowania, analiza sprawności językowych, rekomendacja, wskazówki ścieżki doskonalenia 

Cena: 900 zł

Pytania i odpowiedzi

Czy wystawiasz faktury?

Tak, wystawiam faktury VAT ze stawką VAT "zwolniony".

Czy do cen należy doliczyć VAT?

Nie. Jestem podmiotowo zwolniona z podatku VAT i wystawiam faktury bez doliczania VATu. Podane ceny są cenami końcowymi.

Czy jest możliwy audyt językowy w siedzibie firmy?

Tak, jest możliwy audyt z dojazdem do firmy na terenie Warszawy. Cena wynosi 800 zł przy audycie ustnym i 1200 zł przy audycie pisemnym i ustnym.

Czy można się umówić na bezpłatną konsultację, aby wyjaśnić pewne kwestie?

Tak, zapraszam do zarezerwowania terminu bezpłatnej konsultacji online.